“ประกันสังคม” ม.33 ม.39 ม.40 ส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงมีสิทธิ เช็กเงื่อนไขเลย

Advertisement ตรวจสอบ “ประกันสังคม” ม.33 ม.39 ม.40 ส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงมีสิทธิ เช็กเงื่อนไขคุ้มครอง “ประกันสังคม” แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ส่งเงินสมทบต้องรู้ต้องส่งกี่เดือนถึงใช้สิทธิได้ โดยผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราจะได้รับสิทธิประกันสังคมไม่เหมือนกัน คือ มาตรา 33 คุ้มครอง 7 กรณี มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี มาตรา 40 คุ้มครอง 3-5 กรณี Advertisement เงื่อนไขการคุ้มครอง -กรณีเจ็บป่วย ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย -กรณีคลอดบุตร ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง -กรณีทุพพลภาพ ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน […]

error: