สำนักระบาดวิทยา จ.นนทุบรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 7 มี.ค. 57)

Advertisement สำนักระบาดวิทยา จ.นนทุบรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24- 7 มี.ค. 57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักระบาดวิทยา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทุบรี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 31 มีนาคม 2557 […]

error: