สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ ตําแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศชาย) จำนวน 155 อัตรา ตําแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศหญิง) จำนวน 14 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : Advertisement – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 มีนาคม 2567 อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – […]

สำนักงาน ป.ป.ช.รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย หลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์บัดนี้-30ก.ย.66

  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมิน ITA หลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา อายุ 18-60 ปี สัญชาติไทย เงินเดือน 15,000 บาท ยื่น Resume ด้วยตนเอง บัดนี้-30ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อาคาร 7 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) หรือ ส่ง Resume ได้ทาง E-mail : [email protected] สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-5284800 ต่อ 7140,7141 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ป.ป.ช.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.40อัตรา สมัครออนไลน์4-29ก.ย.66

  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,800 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 1) สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ 2) มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 กันยายน 2566 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 4-29ก.ย.66 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com (ยกเว้นวันสุดท้าย คือวันที่ 29ก.ย.66 จะต้องสมัครภายในเวลา 18.00 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ป.ป.ช.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ปวส.มีประสบการณ์ 3 ปี 16-29มิ.ย.66

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 1) ค่าจ้าง 11,500 บาท 2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 3) ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา 2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 3) เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 4) มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 16-29มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี อาคาร The Tree Avenue ชั้น 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูวัด […]

ป.ป.ช.รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ 1-15พ.ค.66

  สำนักงาน ป.ป.ช.รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.66) วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 1-15 พ.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2528-4800 ต่อ 7136, 7141 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ป.ป.ช.นครปฐม รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี 15-21ก.ย.65

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-60 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 15-21ก.ย.65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3427-2652 ถึง 4 ต่อ 108 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ป.ป.ช.นนทบุรี รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-14ก.ย.65

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล 13 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000.- บาท – เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ – ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ให้ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือสามารถยื่นสมัครได้ทาง email : [email protected] บัดนี้-14ก.ย.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4744 […]

ปปช.กองทัพสอบผ่านดัชนีความโปร่งใส100% ได้ทั้งเกรดA ไปจนถึงAA

1 ส.ค.2565 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้วออกมาปรากฎว่า 8 หน่วยงานภายใต้ กห. สอบผ่านทั้ง 100% ได้คะแนน ITA เฉลี่ย 94.91 คะแนน จากเต็มร้อย โดยเมื่อตัดเกรดแล้วพบว่า ได้ทั้งเกรด A และเกรด AA โดยผลคะแนน ITA ของทั้ง 8 หน่วยงานภายใต้ กห. มีดังนี้ กองทัพบก 92.63 คะแนน (เกรด A) กองทัพเรือ 98.87 คะแนน (เกรด AA) กองทัพอากาศ 95.22 คะแนน (เกรด AA) กองบัญชาการกองทัพไทย 93.96 คะแนน (เกรด […]

ป.ป.ช.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.1-10มิ.ย.65

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (สังกัด) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (สังกัด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (สังกัด) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 2) มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ […]

ป.ป.ช.สกลนคร รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส.มีใบขับขี่รถยนต์ 18-27พ.ค.65

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 3) เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 4) มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม […]

1 2
error: