สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา (กพ. ป.โท)

Advertisement สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (กพ. ป.โท) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 Advertisement ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) อัตราเงินเดือน :     16,400-18,040 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : […]

error: