สำนักโยธาฯ นครศรีธรรมราช รับสมัครวิศวกรโยธา (ป.ตรี) พนง.ผังเมือง(ปวส.) สมัครด้วยตนเอง 11-19ก.ย.66

Advertisement Advertisement   จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด Advertisement 2. พนักงานผังเมือง 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 11-19ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักโยธาระยอง รับสมัครวิศวกรโยธา-สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ก.ย.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. พนักงานสถาปนิก 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 บัดนี้-7ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักโยธาฯ สุพรรณบุรี รับสมัคร พนง.วิเคราะห์ผังเมือง วุฒิ ป.ตรี 31พ.ค.-7มิ.ย.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง 31พ.ค.-7มิ.ย.66 โทร.0-3553-5385 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักโยธาอำนาจเจริญ รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 23-31พ.ค.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาโยธา) ตามที่กฎหมายกำหนด สมัครด้วยตนเอง 23-31 พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักโยธานครราชสีมา รับสมัครพนักงานสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี 1-10พ.ค.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-11 พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานโยธาฯ ตรัง รับสมัครสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี 8-14มี.ค.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500-20,540 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก และได้รับใบอนุญาตเป็นผุ้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 8-14 มี.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7550-1076-7 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักโยธาลำพูน รับสมัครพนักงานทดสอบวัสดุ วุฒิ ปวท./ปวส.8-15มี.ค.66

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทดสอบวัสดุ 1 อัตรา – วุฒิ ปวส./หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสำรวจ หรือ – วุฒิ ปวท./ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)/ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา, ช่างสำรวจ สมัครด้วยตนเอง 8-15มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานโยธาฯอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10ต.ค.65

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน หน้าที่รับผิดชอบ – งาน ร่าง-โต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก – งานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบวัสดุและรายงานผลการให้บริการด้านทดสอบวัสดุ – งานประสานงานในด้านบริการด้านช่าง -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา – มีความคล่องตัวสูง อดทนในการทำงาน – มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดระบบการจัดการเอกสาร – สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ – มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัคร [email protected] หัวข้อสมัครงาน แนบไฟล์เอกสาร – รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – วุฒิการศึกษา หรือเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413348 ติดต่อ คุณสาวิตรี […]

สำนักงานโยธาฯเชียงราย รับสมัครพนักงานผังเมือง ป.ตรี เงินเดือน15,000

  จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่งพนักงานผังเมือง อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20-35 ปี ป.ตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ การผังเมือง การออกแบบเมือง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น GIS, SketchUp, AutoCAD, Adobe Photoshop/Ilustrator, MS Office หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร บัดนี้-7ก.ย.65 โดยวิธีการดังนี้ 1. ยืนด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ 2. ยื่นผ่านระบบ Online โดยส่งเอกสารทางอีเมล์: [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โยธาฯนครศรีธรรมราช รับสมัครพนง.แผนที่ภาพถ่าย-พนง.เขียนแผนที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 2) พนักงานเขียนแผนที่ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 89/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม-บ้านนาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ […]

1 2
error: