สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคนขับรถยนต์ วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-26ก.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6/ปวช. มีอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์และทักษะในการขับรถยนต์ได้หลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง), และรถโดยสารขนาดใหญ่ 12 ที่นั่ง (รถตู้) เป็นต้น มีความชำนาญเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ บัดนี้-26ก.ค.66 (ขยายเวลาจากเดิมปิดรับ 11ก.ค.66 เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัคร) Advertisement ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))1 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))2

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน15อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 15 อัตรา 1. นักทรัพยากรบุคคล 2 ตำแหน่ง ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร 3. เจ้าพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5. นักบัญชี 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านงบการเงินของภาคเอกชนภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ***ต้องสอบผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์2-29มิ.ย.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 2-29มิ.ย.66 ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638206283123744465.pdf 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638206288155533303.pdf 3. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638206289820524227.pdf 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/638206291587695331.pdf

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น พนง.ประจำสำนักงาน วุฒิ ปวส. 29-19มิ.ย.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com ภายใน 29-19มิ.ย.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา ป.โททุกสาขาวิชา มีทักษะภาษางอังกฤษดีพอควร 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา มีความสามารถในโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และการตัดต่อวิดีโอ มีความสามารถในการถ่ายภาพ มีทักษะในการใช้กล้องถ่ายรูป มีความรู้การประชาสัมพันธ์ทาง Social Media 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://fpo.thaijobjob.com บัดนี้-14ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเศรษฐกร37อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-14ก.พ.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร37อัตรา – วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ – วุฒิ ป.โท 17 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี รับสมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com บัดนี้-14ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ-นักบัญชี บัดนี้-31ม.ค.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี บริหารธุรกิจ 2. นักบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี สมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com บัดนี้-31ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบรรจุเศรษฐกร ป.ตรี 20ธ.ค.65-2ม.ค.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเศรษฐกร 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 20ธ.ค.65-2ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะทำการปิดรับ สมัครในวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ก.คลัง ยืนยันลงทะเบียนบัตรคนจน ได้ทุกคน “ไม่ใช่ 1 ครอบครัว 1 สิทธิ”

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 พบว่า ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 6,657,136 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,097,333 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 1,559,803 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน http://fpo.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 6
error: