สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ15อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป Advertisement 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 2. ผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ 3. พนักงานสนับสนุนการประชุม 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. พนักงานซ่อมบํารุง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาหรือทางด้านโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6. นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานรัฐสภา8อัตรา

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานรับ – ส่งเอกสาร 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานเรียงพิมพ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานสนับสนุนขับยานพาหนะ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท วุฒิ ปวช. มีใบอนุญาตขับรถประเภท ชนิดที่ 1 ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์โดยสาร มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา สามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 61 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ม.ค. -31 ม.ค. 2565 รวม 61 อัตรา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท 2. ตำแหน่ง วิทยากรปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา บัดนี้-12 พ.ย.64

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ 1. งานด้านการเงินและสวัสดิการ จ้างบุคคลในตำแหน่งพนักงานการเงินและสวัสดิการ 1 อัตรา วุฒิ ม.ศ.3/ ม.3 2. งานด้านการบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานการประชุม 6 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 3. งานด้านโสตทัศนศึกษา จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. 4. งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี/ป.โท1-22ก.ย.60

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ป.ตรี/ป.โท ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา 2. ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 91 อัตรา (8-15 พ.ย.56)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 91 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-15 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ กลุ่มงานบริการ 1.พนักงานบริการ 15 อัตรา 2.พนักงานพัสดุ 1 อัตรา 3.พนักงานเรียงพิมพ์ 2 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและสวัสดิการ 1 อัตรา 4.พนักงานสนับสนุนการประชุม 24 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค 1.ช่างภาพ 1 อัตรา 2.พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา 3.พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา 4.พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างโยธา) 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1.ผู้สื่อข่าว 1 อัตรา 2.นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา 3.นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ 2 อัตรา 4.นักวิชาการจัดการระบบข้อมูล 2 […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา (24 -31 ต.ค.56)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 -31 ตุลาคม 2556 1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ไม่น้อยกว่าระดับ 6 มีผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 2.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาเวียดนาม) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ มีความรู้ภาษาเวียดนามเป็นอย่างดี มีผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบข้าราชการรรัฐสภาสามัญ 2 ตำแหน่ง (1 – 12 ก.ค. 56)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบข้าราชการรรัฐสภาสามัญ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน,นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน (1 – 12 ก.ค. 56)     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครงานราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดย ตำแหน่งที่เปิดสอบได้แก่ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 8,300 บาท คุณวุฒิ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ เลขานุการ อัตราว่าง 8 ตำแหน่ง นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 8,300 บาท คุณวุฒิ ปวช.,ปวส.,ปวท. การพิมพ์ หรือ เทคโนโลยีศิลปกรรม อัตราว่าง 5 ตำแหน่ง วิธีสมัครงานราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา : ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 1 ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม […]

error: