สำนักงานเขตสาทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-31ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักงานเขตสาทร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งงพนักงานสถานที่ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท 4. ตำแหน่งพนักงานประจํารถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท การรับสมัคร 1. ผู้สมัครต้องมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่ มีความชํานาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง 2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตสาทร หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจําวันได้โดยสะดวก […]

สำนักงานเขตสาทร รับสมัครคนงาน-คนขับรถ ไม่จำกัดวุฒิ 20อัตรา บัดนี้-21ก.ค.66

  สำนักงานเขตสาทร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) 2 อัตรา 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 2 อัตรา 4. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 8 อัตรา 5. พนักงานทั่วไป (กวาด) 4 อัตรา 6. พนักงานสวนสาธารณะ 2 อัตรา 7. พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) 1 อัตรา ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร บัดนี้–21ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร […]

error: