สำนักงานเกษตรฯราชบุรี รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.66

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัะฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี บัดนี้-21มี.ค.66 โทร.0-3232-31115/0-3232-3103 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเกษตรชัยภูมิ รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบาย วุฒิ ป.ตรี 14ก.พ.-3มี.ค.66

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 14ก.พ.-3มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเกษตรฯ ตราด รับสมัครจนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา

  จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3952 2863 ต่อ 105 ภายใน 12-16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเกษตรฯสุรินทร์ รับสมัครบรรจุ จนท.นโยบาย ป.ตรี บัดนี้-25พ.ค.65

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตรางวดละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์เป็นลำดับแรก) และสาขาอื่น ๆ โดยมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานสำนักงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 04455 8394 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.30 […]

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (13 – 21 ม.ค.57)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. ด้านพาณิชยกรรม หรือวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่ สอบในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.moac-info.net/Chachoengsao อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

error: