29อัตรา!! สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์17ธ.ค.61-21ม.ค.62

    สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นิติกรปฏิบัติการ 24 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวิชานิติศาสตร์  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก หรือสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานอัยการสูงสุด ระดับปริญญาตรี ภายในวันปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.ago.go.th ภายในวันที่ 17 ธ.ค.61-21 ม.ค.62 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานอัยการสูงสุด รับโอนขรก.ตำแหน่งนิติกร 1-16พ.ย.61

    สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 11 อัตรา สำนักงานที่รับโอน สำนักงานคดีศาลสูงสุดภาค 9 ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงสุดจังหวัดยะลา  สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอัยการภาค 9 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 (ปัตตานี) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคดีศาลสูงสุดภาค 5 ส่วนสนับสนุนานอัยการสูงสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ (2 อัตรา) ยื่นหนังสือโอนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ภายในวันที่ 1-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-19ก.ค.61

    สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9,500 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 9-19 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5154184 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ15พ.ย.-8ธ.ค.60

  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 36 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com ภายในวันที่ 15 พ.ย.-8 ธ.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานคนพิการ)สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ6-24ก.พ.60

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วน) สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6-24 ก.พ.60  

(ป.ตรีทุกสาขา)สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครงานบัดนี้-26ธ.ค.59

สำนักอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 9,500 บาท คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี – สัญชาติไทย – การศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทุกสาขา – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet) ได้ดี – กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ […]

(9อัตรา งานคนพิการ) สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบพนักงานราชการวุฒิ ปวช./ปวส.

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 9 อัตรา 1. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) 8 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา ที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. พนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง [ads] วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ […]

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช. 29ส.ค.-15ก.ย.59 และ 1-15ก.ย.59

สำนักงานคดีแพ่งธนบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักอำนวยการ สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารธนบุรี ชั้น 3 ถนนเอกชัย แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  ชื่อตำแหน่ง 1.1  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,400.-บาท 1.2  นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,700.-บาท 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 1)  สัญชาติไทย 2)  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 3)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 4)  หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1)  […]

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 300 อัตรา (2- 24 ธ.ค.56)

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 300 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2- 24 ธ.ค.56 เตรียมความพร้อม ด้วยคู่มือเตรียมสอบข้าราชการสำนักอัยการสูงสุด ประจำปี 2557ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คลิกเลย 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 200 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เตรียมความพร้อม ด้วยคู่มือเตรียมสอบข้าราชการสำนักอัยการสูงสุด ประจำปี 2557ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คลิกเลย ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก สมัครได้แต่ต้องสอบ ภาค […]

1 2
error: