เพชรบุรี รับสมัครล่ามภาษา รับทั้งคนไทย-ชาวเมียนมา/ลาว/กัมพูชา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-7มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร 1 อัตรา คุณสมบัติ (1) มีสัญชาติไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (3) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่กรณีกระทำการโดยประมาท หรือใน ความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (4) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ (5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วนสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็น โรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูง ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่ สังคมรังเกียจ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ (6) ผ่านการเข้ารับการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (เพศชาย) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ในกรณีที่เป็นคนไทย ต้องสามารถสื่อสารอ่าน เขียนภาษาไทยและสามารถอ่าน เขียน ภาษานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี – กรณีเป็นคนต่างด้าว (เมียนมา ลาว […]

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน

  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 28มิ.ย.-2ก.ค.64

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (14 – 20 พ.ย.56)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พ.ย.56   ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line 4. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5. งานธุรการ และงานสารบรรณ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี […]

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (2 – 10 ก.ย.56)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (2 – 10 ก.ย.56) ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ <<

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (26 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (26 – 30 ส.ค.56)     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการสำหรับท่านที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครงาน   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน <<   

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (6-13 ส.ค.56)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (6-13 ส.ค.56) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     **สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย** ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     **ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ลักษณะงานดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (24 – 30 ก.ค.56)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย (24 – 30 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีตำแหน่งดังนี้ อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]**รับสมัคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย (รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย 1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรง 3. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ […]

error: