สรรพากรแพร่ รับสมัครบรรจุพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครด้วยตนเอง 11-18ส.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 Advertisement ขอรับใบสมัครและให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 11-18ส.ค.66 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรชัยภูมิ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. บัดนี้-27ก.ค.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-27ก.ค.66 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป (ชั้น 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ เลขที่ 379/65 ก. ถนนบรรณาการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-822084 ถึง 5 […]

สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา 27-31มี.ค.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เตือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท ผู้ที่ผ่านการดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ต้องสามารถไปปฏิบัติงนได้ทุกสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบจัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 14.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณส่วนบริหารงานทั่วไป ขั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 15ก.พ.-3มี.ค.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เลขที่ 119/62 หมู่ 4, ถนนเพชรเกษม, ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, 74110 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 15 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรชัยภูมิ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา บัดนี้-17ก.พ.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 – 17 ก.พ. 66 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ เลขที่ 379/65 ถนนบรรณาการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 – 17 ก.พ. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรปัตตานี รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 6-10ก.พ. 66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทุกสาขา) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่ไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี 6- 10 ก.พ. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรอยุธยา รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. บัดนี้-30ม.ค.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานธุรการ  ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่รับวุฒิ ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร 7 ชั้น 5 25 – 30 ม.ค. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรภูเก็ต รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ป.ตรี 19-27ต.ค.65

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา คณะนิติศาสตร์ ทุกสาขา คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขา ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 19-27ต.ค.65 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต เลขที่ 23 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรนครปฐม รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-10พ.ค.65

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน สังกัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ ได้รับ ในแต่ละเดือน 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ (3) มีคุณธรรม จริยธรรม (4) มีจิตสำนึกบริการ (5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง […]

สรรพากรแพร่ รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวช.25-29เม.ย.65

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 /2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่และสำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาในสังกัด อัตราว่างที่จ้างครั้งแรก 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับแต่ละเดือน 11,400.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 […]

1 2
error: