สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจ จำนวน 100 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) (รองสารวัตร) จำนวน 100 อัตรา แยกเป็น 1.ด้านเคมี จำนวน 37 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น 2.ด้านฟิสิกส์ จำนวน 45 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น 3.ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เท่านั้น 4.ด้านชีววิทยา จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ […]

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)   สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สมัครงานราชการ ตำรวจชั้นสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [highlight]จำนวน 100 อัตรา [/highlight]ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยแยกอัตราและสาขาในการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 65 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 85 คน) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 45 คน) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 10 คน) คุณสมบัติทั่วไป เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (16 ก.ค. 56) เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. […]

error: