สำนักงานประมง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (20 – 28 พ.ย.56)

Advertisement สำนักงานประมง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 พ.ย.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมง จ.สุราษฎร์ธานี ถนนจุลจอมเกล้า เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ : 077-240612 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

error: