สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-13มี.ค.62

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ป.ตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน ๓๕ ปี มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้  ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสมัครด้วยตัวเอง พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร ตามวันและเวลาราชการ (เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. , พักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ได้ที่  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (อาคาร วช. ๓ ชั้น ๑) กองการต่างประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๕, ๒๑๑, ๒๑๒ บัดนี้-๑๓ มี.ค.๖๒ ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25ก.พ.62

    ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีทักษะภาษาอังกฤษดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เปิดรับสมัครบัดนี้-25 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2561 2445 ต่อ 205, 211, 212 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-15ก.พ.62

    ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท มีป.ตรีทุกสาขา มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สมัครด้วยตนเองบัดนี้-15 ก.พ.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม โทร. 0 2561 2445 ต่อ 205, 211, 212 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ก.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. 02-561-2445 ต่อ 705 706 บัดนี้-28 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-7ก.ย.61

    ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (วจ.) กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel และ Power Point มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยเหลือส่วนรวม ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสมัครด้วยตัวเอง พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร ตามวันและเวลาราชการ (เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. , พักเที่ยง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ได้ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (อาคาร วช. […]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25พ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เงินเดือน 15,000 บาท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกับต่างประเทศ (อาคาร วช. ๓ ชั้น ๑) กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๕, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗ บัดนี้-25 พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3
error: