สคร.รับสมัครคนขับรถ(วุฒิ ม.3) นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ(ป.ตรี/ป.โท) สมัครด้วยตนเอง 28ส.ค.-8ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ป.โท) 5 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 2. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ป.ตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Advertisement 3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกโดยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ออกให้ดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท […]

สคร.รับสมัครสอบบรรจุ จพง.ธุรการ วุฒิ ปวช. ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์ 21ส.ค.-1ก.ย.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.sepo.go.th ภายใน 21ส.ค.-1ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบรรจุ จพง.ธุรการ วุฒิ ปวช.สมัครออนไลน์ 21ส.ค.-1ก.ย.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21ส.ค.-1ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ป.ตรี **ต้องผ่าน ก.พ.** 3-24ส.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 3-24 ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สคทช.รับสมัคร จนท.ปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุนฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-17ก.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุนและงานวิชาการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน – มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา – มีความสนใจงานด้านวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำเอกสารข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกสถานที่ทำการ วันหยุดราชการ และปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-17ก.ค.66 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายศิวนัท ศิริเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ 0 2265 5491 (เวลาราชการ) หรือ 094 549 4063 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สคทช. รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ7อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์ 19พ.ค-12มิ.ย.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครสอบเเละเเข่งขันเพื่อเลือกสรรบรรจุเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท – วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ของยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท สัญญาจ้างสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 (พิจารณาต่อสัญญารายปี) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-24ก.พ.66 สอบสัมภาษณ์ 27ก.พ.66 รายละเอียดเพิ่มเติม/ใบสมัคร : https://workdth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sutina

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุนิติกร วุฒิ ป.ตรี 27ก.พ.-20มี.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ผู้สมัครต้องได้รับ วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 27ก.พ.-20มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครนักวิเคราะห์(ป.โท)คนขับรถ(ม.3) 15-24ก.พ.66

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 5 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก โดยบัตรที่ออกให้ดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กทม. โทร.0-2298-5880-7 ต่อ 2222 2104 2105 และ 2106 ภายในวันที่ 15-24ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สคทช.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-18พ.ย.65

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักงานผู้อำนวยการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 6 อัตรา 1. ด้านตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจ 2. ด้านนโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. ด้านงานคลังและพัสดุ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6-9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 4. ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี […]

1 2 6
error: