ส.ป.ก.แจงพื้นที่พิพาทเขาใหญ่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ยืนยันคุ้มครองผู้ได้รับสิทธิฯ

Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ออกแถลงการณ์กรณีพิพาท ระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมากับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่า ตามที่ได้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าทำการรื้อถอนหมุดหลักฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในท้องที่หมู่ 10 บ้านเหวปลากั้ง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อันอาจก่อให้เกิดเป็นประเด็นพิพาทในระหว่างส่วนราชการด้วยกันนั้น Advertisement ส.ป.ก. ขอออกแถลงการณ์ยืนยันว่า 1. ที่ดินในบริเวณพิพาทเป็นที่ดินที่ ส.ป.ก.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 26 (3) และมาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูป ที่ดิน พ.ศ.2534 ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูล Field book ซึ่งเป็นการบันทึกการรังวัดขอบเขตของกรมอุทยานฯ เอง ตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากลแล้ว ยืนยันพื้นที่ข้อพิพาทไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานฯ แต่ประการใด 2. ที่ดินในบริเวณพิพาทตามข้อ 1 นั้น ส.ป.ก.ได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป่าเขาใหญ่เฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวน […]

ส.ป.ก.นครพนม รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.25ก.ค.-4ส.ค.66

  จังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) อ.เมือง จ.นครพนม ภายในวันที่ 25ก.ค.-4ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ รับสมัครนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 3-7ก.ค.66

  ส.ป.ก.จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ สมัครด้วยตนเอง 3-7 ก.ค.66 โทร. 0-4561-2133 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.นครพนม รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครด้วยตนเอง6-14มิ.ย.66

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ภายในวันที่ 6-14 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.สุโขทัย รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง 29พ.ค.-2มิ.ย.66

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง หรือหากได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านโยธา สำรวจ รังวัดที่ดิน หรือด้านแผนที่ 2 ปีขึ้นไป (ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานดังกล่าว) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง 29พ.ค.-2มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.ยโสธร รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวส. 23-30พ.ค.66

  ส.ป.ก.ยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.ยโสธร ภายในวันที่ 23-30พ.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.รับสมัครบรรจุนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 20เม.ย.-2พ.ค.66

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com ภายในวันที่ 20เม.ย.-2พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.สระแก้ว รับสมัครบรรจุนิติกร วุฒิ ป.ตรี 19-25เม.ย.66

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรีนิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง 19-25 เม.ย.66 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-27เม.ย.66

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 2. นิติกร วุฒิ ป.ตรี 3. บุคลากร วุฒิ ป.ตรี 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. 5. ผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวส. รับสมัครทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-27 เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

127อัตรา! สปก.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 127 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1) นิติกรปฏิบัติการ 18 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2) วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน 3) วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 9 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามที่กฎหมายกำหนด 5) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 6) […]

1 2 4
error: