“นกแอร์” แจ้งผู้โดยสารช่วงประชุมเอเปค ให้เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

Advertisement ตามที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งปิดการจราจรบางช่วงบนถนนรัชดาภิเษก, ถนนดวงพิทักษ์ถนนเพลินจิต, ถนนราชดำริ และถนนวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม Advertisement ทางด้านของ สายการบินนกแอร์ จึงประกาศแจ้งผู้โดยสารที่ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 12 – 20 พ.ย.65 ให้เผื่อเวลาในการเดิรทางโดยระบุว่า Advertisement ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2565 ช่วงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC รบกวนผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินนานาชาติดอนเมือง เที่ยวบินระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก เที่ยวบินในประเทศ […]

error: