เตรียมเปิดสอบ ท้องถิ่นประจำปี 2567 จำนวน 6,194 อัตรา

Advertisement กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเตรียมเปิดสอบประจำปี 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดร่างแผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้ Advertisement 25 มกราคม 67 – พิจารณาร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน – รับฟังแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ์ 67 ประกาศรับสมัคร (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) พร้อมประชาสัมพันธ์ 8-29 มีนาคม 67 – รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) 5 พฤษภาคม 67 – สอบภาค ก และ ภาค ข 30 พฤษภาคม 67 – ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) 15-16 มิถุนายน 67 […]

เตรียมให้พร้อม! “สอบท้องถิ่น” ต.ค.ประกาศรับสมัคร พ.ย.ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ รายละเอียดอ่านในคอมเม้นท์

เตรียมตัวสำหรับสายสอบข้าราชการท้องถิ่น หลังจากที่นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามประกาศรายชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เป็นผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ซึ่งมีตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบแข่งขันจำนวนมาก เช่น นักวิชาการด้านต่างๆ เจ้าพนักงาน สัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค รวมถึง ครูผู้ช่วย ฯลฯ ขณะที่มีการคาดการณ์เรื่องกรอบเวลาในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คาดว่า เมื่อ ก.ย.66 ได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแล้ว จากนั้น ต.ค.66 จะเริ่มประกาศรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนที่ พ.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนด วัน เวลา สถานที่จัดสอบ ทั้งนี้ช่วง ธ.ค.66 ดำเนินการสอบแข่งขันและประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านภาค ก , ภาค ข และประกาศขึ้นบัญชีโดยในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.67 สามารถเรียกบรรจุ ในรอบแรก และเม.ย.67 บรรจุแต่งตั้ง สำหรับเดือน มี.ค.67 นั้นจะเป็นเดือนสุดท้ายที่อายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (สอบท้องถิ่น64) หมดอายุ โดยประมาณการผู้สมัครสอบแข่งขัน 300,000 คน ทั่วประเทศ   ข่าวจาก […]

error: