กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ725อัตรา ปวท./ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 725 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 140 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) Advertisement 2. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 585 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาในทุกสาขาวิชา และเป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุ151อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี บรรจุทั่วประเทศ

  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 151 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา นักสังคมสงเคราะห์ 36 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักจิตวิทยา 113 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา เปิดรับสมัครบัดนี้-17พ.ค.65 สมัครทางเว็บไซต์ :https://correct.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

คุมเข้มสนามสอบราชทัณฑ์ ตรวจทุกซอกทุกมุมยังเจอแม้กระทั่งมือถือยัดถุงยางซ่อนในชักโครก!

เมื่อ 17.00 น. วันที่ 3 มีนาคม ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการ สอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 5,456 คน และมีผู้เข้าสอบ จำนวน 3,895 ราย (คิดเป็น ร้อยละ 71.39) โดยมอบหมายให้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานอำนวยการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ซึ่งการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค รวมทั้งการป้องกันการกระทำการทุจริตในการสอบ พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นผู้จัดการสอบข้อเขียนทั้งระบบ ซึ่งในวันจัดสนามสอบก่อนวันสอบจริง ได้ดำเนินการตรวจพบโทรศัพท์มือถือใส่อยู่ในถุงยางอนามัยไว้ในถังพักน้ำชักโครกในห้องน้ำ ซึ่งอาจเป็นความพยายามทุจริตสอบ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสอบครั้งนี้ ตรวจห้องสอบ ห้องน้ำในอาคาร พื้นที่และจุดอับต่างๆ ในทุกตึกสอบ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสิ่งของผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและก่อนเข้าห้องสอบอย่างละเอียด […]

165อัตรา!! กรมราชทัณฑ์รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์24ธ.ค.61-18ม.ค.62 *มีป.ตรีทุกสาขา

    กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด ในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี เป็นชายร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. 2. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี เป็นหญิงร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. 3. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เป็นผู้สอบผ่าน […]

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 150 อัตรา (6 – 24 ม.ค.57)

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 150 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 ม.ค.57 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้อนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. อัตราเงินเดือน : ปวท.อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 9,540 – 11,220 บาท ปวส. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,200 – 11,220 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 128 อัตรา ระดับการศึกษา :- […]

error: