สสจ.นครนายก รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

Advertisement Advertisement   จังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน  18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาวรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ดังกล่าวข้างต้น Advertisement ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://nayok.moph.go.th/web/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. – 10 เม.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้าเวลา 08.30-11.30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากร ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 037386390 ต่อ 217 (ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ […]

รับสมัคร สสจ.นครนายก รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์-นวก.คอมพิวเตอร์ บัดนี้-10ก.พ.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ รพ.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก บัดนี้-10ก.พ.66 ในวันและเวลราชการ โทร.0 3738 2015 ต่อ 1103 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: