ทอท.ชงคมนาคม เจรจาแท็กซี่ 2สนามบินดึง “แกร็บ” ร่วมแก้ปัญหารถขาดแคลน

Advertisement 11 พฤศจิกายน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานบูรณาการการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน Advertisement โดย ทอท.จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแล อาทิ ปัญหาการขาดแคลนรถแท็กซี่ เนื่องจากแท็กซี่ที่ลงทะเบียนให้บริการภายในท่าอากาศยานที่ผ่านมายังกลับมาให้บริการไม่เต็ม 100% ตัวอย่าง ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่มีแท็กซี่ลงทะเบียนไว้ 2,500 คัน ขณะนี้กลับมาให้บริการเพียง 500 คัน ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลงทะเบียนไว้ 5,000 คัน ปัจจุบันกลับมาให้บริการประมาณ 2,500 คัน ส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบต้องรอคิวแท็กซี่เป็นเวลานาน “ปัญหาการขาดแคลนรถแท็กซี่ตอนนี้ เห็นภาพชัดเจนในท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งที่ผ่านมาบางวันผู้โดยสารต้องรอคิวรถแท็กซี่ถึง 700 คิว ขณะที่แท็กซี่กลับมาให้บริการเพียง 500 คิว และบางคันเข้าไปส่งผู้โดยสารในเมืองเจอปัญหารถติด จึงไม่สามารถทำเวลากลับมาเข้าคิวได้เร็วเพียงพอต่อความต้องการ” นายนิตินัย […]

error: