สรรพากรพิษณุโลก รับสมัครพนง.ตรวจสอบภาษี วุฒิ ป.ตรี 28-30มี.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนาคม 2565 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ในวันราชการภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และ ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ […]

error: