สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 รับสมัครสอบบรรจุพนักงานสรรพสามิต วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.

Advertisement Advertisement   สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา – ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ปวท.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสรรพามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โทร.038-694069 ภายในวันที่ […]

error: