กฟผ.รับสมัครพนักงาน93อัตรา วุฒิ ป.6 ตั้งแต่วันที่2-16สิงหาคม 2564

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 16 สิงหาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา Advertisement 1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ 3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 4.ตำแหน่งพนักงานขับเรือ 5.ตำแหน่งคนชำนาญงาน คุณสมบัติเบื้องต้น 1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 2.อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด

error: