สำนักงาน ป.ป.ส.รับสมัครเป็น จนท.จัดการทรัพย์สิน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์บัดนี้-16มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สิน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ Advertisement รายชื่อสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. สาขาวิชาการบัญชี 3. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 4. สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ 5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 9. สาขาวิชาครุศาสตร์ 10. สาขาวิชาอักษรศาสตร์ 11. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 12. สาขาวิชาสังคมวิทยา 13. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 14. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 15. สาขาวิชาปรัชญา 16. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ […]

สำนักงานปลัด ศธ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.19อัตรา วุฒิ ปวส. ***ต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์ 16มิ.ย.-6ก.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 12 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ที่ ก.พ. รับรอง 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.moe.go.th […]

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. ตำแหน่ง จพง.เครื่องคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส.19มิ.ย.-7ก.ค.66

  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. รับสมัครทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ภายในวันที่ 19มิ.ย.-7ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น จนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์

  กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21-29มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การท่าเรือฯ รับสมัครบรรจุเป็นนักบัญชี 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-22มิ.ย.66

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตำแหน่งนักบัญชี 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สมัครทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://port.thaijobjob.com บัดนี้-22มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศาลปกครองอุบลฯ รับสมัครคนขับรถ-พนง.หน้าบัลลังก์-พนง.เดินหมาย สมัครออนไลน์ 12-26มิ.ย.66

  ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง 1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครองเดือนละ 5,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก รู้จักเส้นทางในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 2. พนักงานหน้าบัลลังก์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3. พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ […]

กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ38อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บรรจุหลายจังหวัด

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. บรรจุหลายจังหวัด สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ภายใน 12-16มิ.ย.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการข้าว รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.11อัตรา **ต้องผ่าน ก.พ.** วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์6-26มิ.ย.66

  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 3 อัตรา ได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ – สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ – สาขาวิชาการบัญชี – สาขาวิชารัฐศาสตร์ – สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ […]

สำนักงานสถิติ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.15อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์ 7มิ.ย.-3ก.ค.66

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 10 อัตรา ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 7มิ.ย.-3ก.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ใน https://nso.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 6อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์ 2-29มิ.ย.66

  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.thaijobjob.com/prakad/fpo2023061/fpo2023061_1 3. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/fpo2023062/fpo2023062_1 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/fpo2023063/fpo2023063_1 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 2-29มิ.ย.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com

1 2 102
error: