(งานรัฐวิสาหกิจ)ทีโอที รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-3เม.ย.62

    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลภายนอกและลูกจ้าง TOT เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ป.ตรี หากมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป (หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) แนบมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่รับบุคคลภายนอก 1. นักงบประมาณและการเงิน ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี, เมืองพัทยา ชลบุรี 2. นักบัญชี ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, ชลบุรี 3. นักการตลาด ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ 4. นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ 5. นิติกร ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ 6. บุคลากร ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ 7. วิศวกร ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, นครหลวง และปริมณฑล 8. นักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, นครหลวง และปริมณฑล 9. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ […]

บริษัท TOT เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค 300 อัตรา และ Call Center ป.ตรี ทุกสาขา

บริษัท TOT เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค 300 อัตรา  และ Call Center ป.ตรี ทุกสาขา 1.ตำแหน่ง Call Center คุณสมบัติ 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ  20 -35 ปี 2.วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 4.มีทักษะในการสื่อสารได้ดีและน้ำเสียงไพเราะ 5.มีใจรักบริการ 6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ 6 วันได้  เข้าเว็บไซต์สมัครงาน [ads=center] 2.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค คุณสมบัติ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ 2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 278 คน และผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอที โครงการพัฒนาช่าง […]

บริษัท TOT เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี หลายอัตราจำนวนมาก ประจำปี 2556

บริษัท TOT เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี หลายอัตราจำนวนมา ประจำปี 2556     สมัครงานราชการ บริษัท TOT เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัคร วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ งานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ 1. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 18-40 ปี คุณวุฒิปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,และวิทยาศาสตร์บัณฑิต 15 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานผู้ปฏิบัติการงานบริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ประจำ ร้านทีเน็ต เพลินจิต 1. งานบริการอินเตอร์เน็ต ประจำร้านทีเน็ต (เพลินจิต) เพศหญิงหรือชาย อายุ 20-35 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์ […]

error: