อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง41อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 1-15ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) 2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. ผู้ช่วยนักวิชาพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5.1 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5.2 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกประถมศึกษา […]

error: