สสจ.นครราชสีมา เปิดสมัครสอบงานพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 23 อัตรา

Advertisement สสจ.นครราชสีมา เปิดสมัครสอบงานพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 23 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2557 Advertisement   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 3. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 4. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 5. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 6. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา 7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 8. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา […]

error: