(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-22ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1. นิติกร 6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 2. ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เพศชาย ปวส.สาขาเทคนิคเครื่องกล สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องยนต์ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. พยาบาล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,740 บาท เพศชาย ว่ายน้ำเป็น ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นสอง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสอง หรือ […]

(19อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้) กรมเจ้าท่า เปิดสอบเข้ารับราชการวุฒิ ป.ตรี รับสมัคร1-23ก.ย.59

กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2559 วุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา เงินเดือน 15,000-21,490 บาท เปิดรับสมัคร 1-23 ก.ย.59  หมายเหตุ : ในโพสต์นี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร    

error: