ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 จำนวน180อัตรา เงินเดือน12,000 (คลิกอ่านรายละเอียดด้านใน)

    ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 จำนวน 180 อัตรา ช่วงเวลาที่เปิดรับ 2 ม.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62 อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ผู้สนใจสมัคร สามารถฝากประวัติได้กับทางธนาคาร […]

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ 180อัตรา วุฒิ ม.3 เงินเดือน12,000 สมัครออนไลน์ บัดนี้-28ธ.ค.61

    ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ 180 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด  1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์  4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)  5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559  6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-28 ธ.ค.61 ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร (เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ > เลือก "สมัครงาน" > เลือก "ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ" > เลือก […]

ออมสิน รับสมัครพนักงานธุรกิจสัมพันธ์ลูกค้า วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 19ตำแหน่ง ปฏิบัติงานภูมิภาค สมัครออนไลน์ บัดนี้-7ธ.ค.61

    ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานธุรกิจสัมพันธ์ลูกค้า SMEs ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี อุทัยธานี สุโขทัย หนองบัวลำภู บึงกาฬ มัญจาคีรี มุกดาหาร นครราชสีมา สระแก้ว สิงห์บุรี  จันทบุรี  ชุมพร  สตูล และยะลา จำนวน 19 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน  เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)  ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า […]

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์ สอบบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรีขึ้นไปทุกสาขา ปฏิบัติงานภูมิภาค รับสมัครผ่านระบบออนไลน์บัดนี้-7ธ.ค.61

    ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรกิจสัมพันธ์ลูกค้า SMEs จำนวน 19 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  อุทัยธานี  สุโขทัย  หนองบัวลำภู  บึงกาฬ  มัญจาคีรี มุกดาหาร  นครราชสีมา  สระแก้ว  สิงห์บุรี  จันทบุรี  ชุมพร  สตูล  และยะลา คุณสมบัติเฉพาะ :  อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน  เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)  ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี  หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น เปิดรับสมัครบัดนี้-7 ธ.ค.61 ผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th เลือกหัวข้อ "สมัครงาน" > คลิกเลือกรูปภาพ […]

ธนาคารออมสิน รับสมัครงานหลายอัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี ฝากประวัติได้ตั้งแต่บัดนี้-28ธ.ค.61

    ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้ หมายเหตุ : ในโพสต์นี้อัพเดทตำแหน่งงานว่างเมื่อวันที่ 10/11/61 และเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังได้ โปรดเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp หรือเว็บไซต์ http://ghb.or.th หัวข้อ "สมัครงาน" หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221 ในวันและเวลาราชการ 1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินภาค 1-18 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร  อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร […]

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน 11 ตำแหน่ง หลายพื้นที่

[ads=center] ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง หลายพื้นที่ เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างปฏิบัติการ ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00 เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00 อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด  1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี  เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร  2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50  3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  4. […]

error: