กองทุนสื่อปลอดภัย รับสมัคร ผอ.-จนท.หลายอัตรา บัดนี้-13มี.ค.67

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์     จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ*   จำนวน 2 อัตรา *หมายเหตุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน (2) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567 โดยสามารถดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://thaimediafund.thaijobjob.com/

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หลายอัตรา

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 (ด้านกฎหมายธุรกิจ) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม 2 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1 จำนวน 1 อัตรา นักวิจัย 1 (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและคลังยุทธภัณฑ์ 2 (ปฏิบัติงานนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา ช่างเทคนิค 2 (ปฏิบัติงานลพบุรี) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 2 จำนวน 1 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-23ก.พ.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))    

ธ.ก.ส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน670อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.66

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.66 1. พนักงานการเงินระดับ 4 จำนวน 250 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่า 1) ด้านการบัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ 2) ด้านการเงินการธนาคาร การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.baac.or.th/th/content-job.php?content_id=17166&content_group_sub=7&content_group=3&content_group_semi=&inside=1 2. […]

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-27พ.ค.65

  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า รับสมัครบัดนี้-27พ.ค.65 ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ รร.สธ.ทบ. ประจำปี 5” โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ และกรอกใบสมัครสอบใน Google Form จากลิ้งค์ที่กำหนด ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 2 เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ส่งเข้า ID Line : knannapat และถ่ายภาพหน้าจอส่งเข้ากลุ่มไลน์ “การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ รร.สร.ทน ประจำปี 65” เพื่อยืนยันการส่งเอกสารตามกำหนดการรับสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ406อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน 406 อัตรา ปฏิบัติงาน 76 จังหวัดทั่วประเทศ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ : https://energy.thaijobjob.com 5 – 31 กรกฎาคม 2564

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ592อัตรา 24-30มิ.ย.64

  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 592 อัตรา **สถานที่บรรจุมีระบุในแนบท้ายประกาศ 1. พนักงานบริการ 36 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 79 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 3. ลูกมือช่าง 23 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 4. พนักงานการเงินการบัญชี6 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช. 5. พนักงานธุรการ14 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 6. พนักงานพัสดุ 12 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 7. พนักงานรถทุ่นแรง 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 8. พนักงานเขียนโปรแกรม […]

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็น จนท. วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-11พ.ย.61

    สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางการศึกษา การพยาบาล การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.โทขึ้นไป ทางสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน การวางแผน การบริหาร การวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.ตรีและป.โท ทางการศึกษา การพยาบาล การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ญ อายุไม่เกิน […]

error: