สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยนักการข่าว ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก สมัครทางไปรษณีย์22ต.ค.-14ธ.ค.61

    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยการข่าว 6 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท +ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถอ่าน เขียน แปลได้ (หากมีใบรับรองด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีมีความรู้ภาษาอื่น เช่น ภาษามลายู ภาษาเขมร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้และความสนใจข่าวสารสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้และทักษะการใช้โซเชียลมีเดีย มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานได้ เช่น Microsoft Office, Internet, Photoshop  เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 22ต.ค.-14พ.ย.61 (จะพิจารณาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

error: