ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครจนท.ดับเพลิง วุฒิ ปวส.บัดนี้-9พ.ค.65

Advertisement Advertisement   ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท Advertisement วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยต้องกรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันเสาร์และอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท ณ วันที่รับ สมัคร […]

error: