กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครพนง.ประสานด้านสิทธิฯ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-11พ.ค.65

Advertisement Advertisement   กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานด้านสิทธิมนุษยชน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, อักษรศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-11พ.ค.65 Advertisement ไฟล์เอกสาร/ใบสมัคร : https://www.mfa.go.th/th/content

error: