กศน.จันทบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการครู ป.ตรีทุกสาขา+วุฒิครู เงินเดือน18,000 17-21ธ.ค.61

Advertisement   Advertisement   สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง Advertisement มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น ครู กศน.ตำบล ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561     

ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้!! กศน.เลย รับสมัครครู ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000 บัดนี้-27พ.ย.61

    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา กศน.อำเภอวังสะพุง จำนวน 1 อัตรา กศน.อำเภอภูกระดึง จำนวน 2 อัตรา กศน.อำเภอท่าลี่ จำนวน 1 อัตรา กศน.อำเภอผาขาว จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราตามวุฒิไม่เกินวุฒิปริญญาตรีตามที่ ก.พ.กำหนดไม่เกิน 15,000.- บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งให้เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนแล้ว ต้องขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จากคุรุสภาและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ให้สมัครได้ที่ สำนักงานกศน.จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 […]

error: