อบต.ปัตตานี รับสมัครคนขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 4 อัตรา Advertisement ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เคยขับรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้างนั้น มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฉุกเฉินระดับต้น หรือ หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วย ชุดสุภาพ) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7334 9789 หรือทางเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: