กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็นบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ-เจ้าพนักงานตรวจท่า(ป.ตรี) สมัครออนไลน์8-31ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 16,200 – 21,490 บาท 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ และ  2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  2.1) ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  2.2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  2.3) ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ 5 […]

error: