สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รับสมัครพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วุฒิ ม.3/ม.6 22-26ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท https://spmuncn.obec.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ระหว่างวันที่ 22 – 26 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: