สพม.กำแพงเพชร รับสมัครนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี 23-31ม.ค.66

Advertisement   Advertisement สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (ไม่ผ่าน ก.พ.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23 -31 ม.ค.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: