สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครครูผู้สอน/นักทรัพยากรบุคคล 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4-8ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 1. ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอกที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด Advertisement – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) […]

error: