โรงเรียนบ้านโพธิชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูเอกภาษาอังกฤษ (1-5 ก.ค.56)

Advertisement โรงเรียนบ้านโพธิชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูเอกภาษาอังกฤษ (1-5 ก.ค.56) Advertisement   อัตราเงินเดือน :     15960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียงได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ[/highlight] [highlight]-มีใบประกอบวิชาชีพครู[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     -ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนที่โรงเรียนบ้านโพธิชัย Advertisement วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ -ความรู้ความสามารถทั่วไป วิธีการประเมิน : -การสอบข้อเขียน – ทักษะ -ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิธีการประเมิน : -การสอบข้อเขียน […]

error: