ประกันสังคมมาตรา 33 ปี 67 จ่ายเงินสมทบอัตราใหม่กี่บาท

Advertisement ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงไว้สำหรับคำนวณเงินสมทบทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) ไว้ไม่เกิน 15,000 บาท ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และกำหนดให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 750 บาท/เดือน Advertisement การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม. 33 ปัจจุบัน เงินเดือน 5,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 250 บาท เงินเดือน 10,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 500 บาท เงินเดือน 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750 บาท เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750บาท ทั้งนี้ หลังจากที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ……โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายเป็นการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ….มีการปรับฐานค่าจ้างขั้นสูงจาก 15,000 ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567- 31 ธันวาคม […]

มีผลแล้ว! เพิ่มเงินบำนาญชราภาพ กรณีผู้ประกันตนตายใน60เดือน

มีผลแล้ว! กฎกระทรวงเพิ่มเงินบำนาญชราภาพกรณีผู้ประกันตนตายใน 60 เดือน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชราภาพในการดำรงชีวิตภายหลังผู้รับบำนาญชราภาพ ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน โดยมีสาระสำคัญของกฎกระทรวง เพิ่มใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.กำหนดให้ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จากเดิม 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับ คราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ปรับเป็นให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญ ชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน เช่น กรณีที่ผู้ประกันตนได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ 5,250 บาท และได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว […]

ผู้ประกันตนเฮ! ประกันสังคมเปิดฮอสปิเทลต่อจนกว่าโควิดจะคลี่คลาย

ผู้ประกันตนเฮ! ประกันสังคมเปิดฮอสปิเทลต่อจนกว่าโควิดจะคลี่คลาย คู่ขนานเจอแจกจบ ที่ร้านยา ฟีดแบ๊กสายด่วน 1506 บริการดีเกินคาด เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางกระทรวงแรงงานมีการประชุมกันเพื่อหารือเรื่องการเปิดบริการสถานที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการน้อย ในลักษณะฮอสปิเทล (Hospitel) ที่จากเดิมมีกำหนดให้บริการถึงวันที่ 30 เม.ย.2565 แต่มติที่ประชุมวันนี้ระบุว่าจะเปิดให้บริการต่อจนกว่าสถานการณ์ระบาดจะคลี่คลาย ดังนั้น ผู้ประกันตนในมาตรการ 33 และมาตรา 39 สามารถเข้ารักษาในระบบฮอสปิเทลได้ แต่ขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล (รพ.) เครือข่ายประกันสังคมมีฮอสปิเทลในเกือบทุกแห่ง และมีเตียงว่างเพียงพอ ทั้งนี้ จากการประชุมวันนี้ก็จะมีข่าวดีของผู้ประกันตน ม.40 ในหลายเรื่องด้วย นายบุญสงค์กล่าวว่า สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ใน กลุ่มสีเหลือง และ สีแดง จะต้องเข้าใน รพ. ขณะที่ กลุ่มสีเขียว ที่อาการน้อย นอกจากจะรักษาในฮอสปิเทลได้แล้ว ก็ยังสามารถรักษาที่บ้าน (Home Isolation) […]

ประกันสังคม ขู่เลิกสัญญารพ. หลังพบไม่รับโควิด เจอแจกจบ ย้ำต้องส่งต่อ

ประกันสังคม รับ รพ.คู่สัญญา 4-5 แห่ง แจ้งผู้ติดโควิดรับ เจอ แจก จบ เพียงวันละ 30-40 คิว แจ้งทุก รพ. หากรับผู้ติดเชื้อไม่ได้ ให้ส่งต่อ รพ.คู่สัญญาอื่น วันที่ 31 มี.ค.2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สิทธิประกันสังคม เข้ารักษาแบบ เจอ แจก จบ รพ.ในเครือข่ายประกันสังคม แต่ได้รับแจ้งให้กลับมาติดต่อใหม่วันถัดไป เพราะรับบริการวันละ 30-40 คิว จนต้องเดินทางหลายรอบ ว่า ตนได้รับทราบข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มี.ค.จากข่าว จึงทำการตรวจสอบพบมีปัญหาจริง แต่เกิดใน รพ.คู่สัญญาประกันสังคมเพียง 4-5 แห่ง เนื่องจาก รพ.รับผู้ติดเชื้อโควิดจากหลายสิทธิ ทั้งประกันสังคม บัตรทอง สิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ขณะที่ รพ.ที่รับเฉพาะสิทธิประกันสังคมไม่พบปัญหา นายบุญสงค์ […]

สปส.เปิดไทม์ไลน์ขยายอายุบำนาญชราภาพ ยันไม่กระทบผู้ประกันตนเดิม

สปส.เปิดไทม์ไลน์ขยายอายุบำนาญชราภาพ ยันไม่กระทบผู้ประกันตนเดิม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง ขณะเดียวกัน ก็ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะตามมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงขึ้นมากจนเกินไป ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างต้องนำส่ง สปส. จึงมีนโยบายการปรับปรุงอายุเกิดสิทธิรับบำนาญ (หรือที่เรียกกันว่าอายุเกษียณ) เพื่อให้เกิดสมดุลกับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และควบคุมต้นทุนของระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นมาตรการปกติที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกดำเนินการ นายบุญสงค์ กล่าวว่า สปส. ได้มีการจัดทำแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบบำนาญชราภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนเมื่อต้องเข้าสู่วัยเกษียณ โดยที่การขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการใช้กับผู้ประกันตนใหม่ และผู้ประกันตนที่อายุน้อยเท่านั้น ผู้ประกันตนปัจจุบันที่ใกล้เกษียณอายุจะไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ นายบุญสงค์ กล่าวว่า การขยายอายุเกิดสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญในอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ “ตัวอย่างเช่น หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพตั้งแต่อายุ […]

เริ่มแจก 29 ธ.ค.นี้ เยียวยานักร้อง-นักดนตรีคนละ 5 พัน เผยเงื่อนไขกลุ่มตกหล่น

เริ่มแจก 29 ธ.ค.นี้ เยียวยานักดนตรีคนละ 5 พัน สปส.มอบเป็นของขวัญปีใหม่ เผยเงื่อนไขกลุ่มตกหล่น ให้สมัครภายใน 14 ม.ค. ส่งชื่อรายชื่อสมาคมฯ รับรองภายใน 28 ม.ค. 65 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงภายหลังหารือร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยและจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า ที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองรับรองการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพนักร้องกลางคืน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ธ.ค.นี้ เมื่อผ่านความเห็นชอบของครม. จะเริ่มเยียวยาก้อนแรกวันที่ 29 ธ.ค. อัตราคนละ 5 พันบาท จำนวน 1 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ตามที่สมาคมฯ รับรองมา ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการภายในธ.ค.แน่นอน เบื้องต้นตัวเลขที่ได้รับรายงานมามีประมาณ 1.2 แสนราย ทั้งนี้ โครงการเยียวยาจะแล้วเสร็จในมี.ค.65 […]

ด่วน! สปส. ประกาศปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน ม.33 45 จุด

ด่วน! สปส. ประกาศปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีน ผู้ประกันตน ม.33 45 จุด เปิดอีกครั้ง 28 มิ.ย. วันนี้ (11 มิ.ย.64) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่ สปส. ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนในช่วงระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64 โดยที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้บริหารจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้วกว่า 2 แสนราย จากจำนวนสถานประกอบการกว่า 24,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานค ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่การให้บริการ สำนักงานประกันสังคมจึงขอปิดปรับปรุงระบบบริการศูนย์ฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการศูนย์ฯ อีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ […]

สปส.แจงไม่รับ “วอล์กอิน” ผู้ประกันตน ม.33 เข้ารับวัคซีนโควิด

สปส.แจงไม่รับ ‘วอล์ก อิน’ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ย้ำ! ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากนายจ้างเท่านั้น นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่ สปส.ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีเป้าหมายการฉีดวันละ 50,000 คน ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและติดต่อเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ถึงกำหนดนัด ได้ walk in มาที่ศูนย์เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีน สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนฯจะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้าง มีการบันทึกเข้าระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม และมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการนัดหมาย หรือ walk in มายังศูนย์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม […]

‘สปส.’ เล็งเพิ่มเพดานเงินเดือนเก็บเงินสมทบประกันสังคม จ่ายเพิ่ม-สิทธิประโยชน์เพิ่ม!

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สำหรับกรณีความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงินเดือนสำหรับเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น ยังอยู่ในขั้นของการทำความเข้าใจกับผู้ประกันตนเช่นเดิม แต่คงไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นแล้ว เนื่องจากว่า ทำมาแล้วถึง 12 ครั้ง มากกว่าหน่วยงานไหนๆ ดังนั้นจึงหันมาใช้วิธีรับฟังความเห็นทางออนไลน์แทน “ขณะนี้ทำให้คนมีความเข้าใจไปมากกว่าครึ่งแล้ว หากมีผู้ประกันตนเห็นด้วยเกินร้อยละ 80 คิดว่าน่าจะสามารถเดินหน้าต่อไป เดทไลน์อยู่ที่ความเข้าใจของผู้ประกันตน ตอนนี้คนที่ยังคัดค้านเป็นเพราะยังไม่เข้าใจและเป็นกลุ่มเดิม  เพราะฉะนั้น จึงขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจด้วย” นพ.สุรเดช กล่าวอีกว่า การเก็บเงินสมทบยังคงเก็บในอัตราเดิมคือร้อยละ 5 แต่ที่ทำอยู่คือการขยายฐานเพดานเงินเดือนในการคำนวนเงินสมทบจาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 2 หมื่นบาท ดังนั้นคนที่ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 1.5 หมื่นก็จ่ายเท่าเดิมคือ 750 บาท ต่อเดือน ถ้าเงินเดือน 1.6 หมื่นบาท ก็จ่ายสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท เงินเดือน 1.8 หมื่นบาทก็จ่ายสมทบ 900 บาท ถ้าฐานเงินเดือน 2 […]

error: