สนามบินอุดรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15-19ส.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 1. นักวิชาการขนส่ง (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่ เกี่ยวกับสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ 2. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3. นายช่าง CCTV 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล และที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ Advertisement 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 3 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 5. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 15-19ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: