สนามบินขอนแก่น รับสมัครช่างCCTV, ตรวจอาวุธ, นักวิชาการเงิน, นักวิชาการขนส่ง, คนขับรถ บัดนี้-20ก.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานขอนแก่น 1. นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่ กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย – ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย – ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน – มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งแสดงว่า มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย Advertisement การได้ยิน : การสูญสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ซ การมองเห็น […]

สนามบินขอนแก่น รับสมัคร พนง.ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน วุฒิ ปวช./ปวส. 3-18ก.ค.66

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ปฏิบัติงานท่าอากาศยานขอนแก่น 1 อัตรา – วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ – ปวช.ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร – ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) สมัครด้วยตนเอง 3-28 ก.ค.66 ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เจ้าคุณประสาร ข้องใจ ทำไมสนามบินขอนแก่นมีแต่ห้องละหมาด ไม่มีห้องพระ ทวงถามหลักธรรมาภิบาล

13 มิถุนายน พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดมหาสารคาม โดยได้โดยสารเครื่องบินลงที่ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น โดยที่ท่าอากาศยานขอนแก่นนั้น เพิ่งจะสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จเป็นอาคารรับรองผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติจึงเป็นอาคารใหญ่โตโอ่โถงสวยงามและทันสมัยและปรากฏว่าภายในอาคารหลังใหม่นี้มีห้องละหมาดของพี่น้องมุสลิมอยู่ใกล้ๆ บริเวณห้องรับรองพิเศษ (VIP) โดยแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องละหมาดชายและห้องละหมาดหญิง แต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือการไม่ปรากฏพบเห็นห้องพระหรือห้องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาอื่นใดเลย ไม่มี พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงของชาวอีสานก็ว่าได้ ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวขอนแก่นนั้นไม่ว่าจะด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การตั้งรกรากเพื่อสร้างบ้านแปงเมือง วัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวเนื่องและได้รับอิทธิพลความเชื่อจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นก็นับถือพระพุทธศาสนาวัดวาอารามก็เต็มบ้านเต็มเมือง วัดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมายลเมืองขอนแก่นก็มาก แต่ทำไมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเมื่อจะสร้างอาคารผู้โดยสารที่ไหน อย่างไร ห้องที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ ต้องปรากฏในแบบแปลนการก่อสร้างคือห้องละหมาด แท้ที่จริงแล้วห้องที่จำเป็นจริงๆ เช่นห้องปฐมพยาบาล ห้องรับรองพิเศษ ห้องโถงผู้โดยสาร เป็นต้น อย่างนี้พอเข้าใจได้ ซึ่งถ้าหากการท่าฯ ปฏิบัติแบบนี้อาตมาก็มีสิทธิถามได้ว่า ท่าอากาศยานขอนแก่น ทำไมไม่มีห้องพระ เพราะอะไรและถามต่อไปอีกว่า ทำไมมีแต่ห้องละหมาด คำถามนี้ไม่ใช่คำถามเพื่อสร้างความแตกแยก ไม่ได้ไปต่อว่าให้ศาสนาอื่น เพราะในทางศาสนานั้นเรารักกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่อาตมาต้องการถามคำถามกับการท่าอาศยานแห่งประเทศไทยตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐานเท่านั้นเอง รายงานข่าวแจ้งว่า สนามบินนานาชาติในประเทศไทย […]

error: