สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-19มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน14 ตำแหน่ง 15 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ สังกัด AIC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีพัสดุโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี อายุไม่เกิน 28 ปี คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ สังกัด APC (จำนวน 1 อัตรา) : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา อายุงานรวม 3 ปีโดยมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อย่างน้อย 1 ปี หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3. นักวิจัย  (Explosive Simulations) อายุไม่เกิน […]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-18ต.ค.60

  ด้วยยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติเฉพาะ – การศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การทำงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 15 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dti.or.th/download/171006030445_3jobposting60_DIA5.pdf ) การรับสมัคร             1. กำหนดการรับสมัคร                 – วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2560   ประกาศรับสมัคร                 – วันที่ 20 ตุลาคม 2560  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.dti.or.th                 – วันที่ 31 ตุลาคม 2560  ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบคัดเลือกโดยการแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา เวลา 08.30 น . […]

(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์)สทป.รับสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-25ส.ค.60

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7 จำนวน 2 อัตรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้                      1.1    มีสัญชาติไทย                      1.2    อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์                      1.3    สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา […]

error: