เผยสถิติหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเสี่ยงโควิด หากติดเชื้อ อาการรุนแรงกว่าคนธรรมดา 3 เท่า

Advertisement นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ออกมาแถลงข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีข้อมูลทางสถิติ จากวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 11 สิงหาคม 2564 พบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์และทารกแรกเกิดติดเชื้อรวม 1,993 ราย เป็นกลุ่มคนไทย 1,315 ราย เป็นต่างด้าว 678 ราย เป็นกลุ่มทารกติดเชื้อ 113 ราย มีมารดาเสียชีวิต 37 ราย เป็นทารกที่เสียชีวิต 20 ราย ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อพบเป็นผู้ที่เคยรับวัคซีนแล้ว 10 ราย Advertisement ส่วนของข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มสตรีมีครรภ์จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งแล้ว 7935 ราย รับครบสองเข็มแล้ว 574 ราย ทั้งนี้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 37 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตก่อนคลอด 16 […]

error: