(สมัครออนไลน์)สพฐ.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร15พ.ย.-6ธ.ค.59

Advertisement Advertisement สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 3 อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ  – เงินเดือน 15,00-16,500 บาท สำหรับคุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า – เงินเดือน 15,800-17,380 บาท สำหรับคุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 พ.ย.-6 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://obec.job.thai.com คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธนารักษ์ รับสมัครนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. และสถาปนิกปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.-10 มิ.ย.59  […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (27 ธ.ค.56 – 10 ม.ค.57)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.56 – 10 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักผังเมืองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรม ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 2.ชื่อตำแหน่ง : […]

error: