สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

Advertisement   Advertisement   สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล (Project coordinator)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานประจำ กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement ดาวน์โหลดใบสมัครที่ QR Code ตามประกาศรับสมัครงาน ยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected] สมัครได้บัดนี้-16ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค รับสมัครนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน22,000

  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา (สวปส.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,000 บาท 1)ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office/Access เป็นอย่างดี 3) มีความรับผิดชอบ ใส่ใจการทำงาน และคุยกับเพื่อนร่วมงานรู้เรื่อง 4) มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (โดยนำคะแนนสอบภาษาอังกฤษมายื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 5) สามารถปฏิบัติงานได้ ณ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3726 E-mail: [email protected] เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: