สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

Advertisement Advertisement   สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2565 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คุณวุฒิ และค่าตอบแทน 1. พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา พณิชยกรรม (สาขาการบัญชี) หรือมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน) เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท ปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ Advertisement 2. พนักงานธุรการ คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา พณิชยกรรม เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 […]

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าทำงาน วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.28มิ.ย.-4ก.ค.60

  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. เปิดรับสมัคร 28 มิ.ย.-4 ก.ค.60 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร หากไม่สามารถอ่านด้านล่างนี้ได้     

error: